Villkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för vår juridiska rådgivningstjänster

Kursvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för vår juridiska rådgivningstjänster

Ansvarsfriskrivning webbplats

Information på denna sida utgör inte juridisk rådgivning. Information som publiceras på vår webbsida är endast avsett som allmän information och utgör inte professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbsida sker på användarens egen risk. Vi ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på vår webbsida eller information på annan hemsida med länk till eller från vår webbsida. Information som publiceras på vår webbsida tillhör oss eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på webbsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan vår medgivande.