Molntjänster – risk eller möjlighet för offentlig verksamhet?

Det händer allt oftare att offentliga verksamheter använder molntjänster för att genomföra sina uppgifter. Medans det kan finnas goda skäl för att anlita en molntjänst finns det även vissa risker som varje verksamhet måste beakta. Dessa risker härrör från att offentliga verksamheter hanterar stora mängder information och att en delar av denna information kan vara sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter.

Välkommen att titta på vår video Molntjänster – risk eller möjlighet för offentliga verksamheter? Under videon kommer vi att svara på frågor som bland annat:

  • Vad är en molntjänst?
  • Vilka regler gäller för sekretessbelagda uppgifter?
  • Vilka regler gäller för personuppgifter i molntjänster?
  • Vad menas med att sekretessbelagda uppgifter röjs?
  • Vilka åtgärder kan vara nödvändiga vid användning av molntjänster?
  • Vad händer om molntjänstleverantören sitter i ett tredje land?
  • Vad är Cloud Act?

 

Friskrivning

Vi tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att material och information på denna webbplats är korrekt och fullständig. Dessa tillhandahålls endast för allmän information. De är inte avsedda att vara fullständiga eller att inkludera tillförlitlig rådgivning. Du bör alltid konsultera en kvalificerad jurist vid en specifik rättslig fråga.

Vi frånsäger sig ansvar för förlust eller skada som kan uppstå i samband med användning av eller tillit till material och information som förekommer på denna webbplats.

Länkar från denna webbplats till annan webbplats tillhandahålls endast för att underlätta användning av webbplatsen, och innebär inte förbindelse med webbplatsen eller något förordnande av oss. Vi är inte ansvariga för innehållet på externa webbplatser som länkar till denna webbplats eller som är länkade från denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till material på denna webbplats tillhör oss, om inte annat anges. Alla rättigheter förbehålles.

Du kan skriva ut eller ladda ner material på denna webbplats och behålla en kopia av det för eget bruk eller för användning av någon i din organisation. Du kommer att behöva vårt tillstånd för användning av materialet på annat sätt. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Söker du en expert inom IT, dataskydd och integritet?