Introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR)

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Mycket i dataskyddsförordningen (GDPR) liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Om ni redan idag har väl genomarbetade åtgärder och rutiner för att säkerställa att personuppgiftslagen följs, kommer ni att ha en bra grund att utgå från. Men dataskyddsförordningen innehåller också stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser.

Välkommen att titta på vår video Introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR). Under videon kommer vi att behandla några av nyheterna i EU:s nya dataskyddsförordning som bland annat:

  • Grundläggande begrepp i dataskyddsförordningen.
  • Kraven för samtycke.
  • Ökade krav på information till den registrerade.
  • Krav på dokumentation av personuppgiftsbehandlingen.
  • Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång.
  • Skärpta sanktioner på 20 miljoner euro eller 4 % av den globala årsomsättningen.

Friskrivning

Vi tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att material och information på denna webbplats är korrekt och fullständig. Dessa tillhandahålls endast för allmän information. De är inte avsedda att vara fullständiga eller att inkludera tillförlitlig rådgivning. Du bör alltid konsultera en kvalificerad jurist vid en specifik rättslig fråga.

Vi frånsäger sig ansvar för förlust eller skada som kan uppstå i samband med användning av eller tillit till material och information som förekommer på denna webbplats.

Länkar från denna webbplats till annan webbplats tillhandahålls endast för att underlätta användning av webbplatsen, och innebär inte förbindelse med webbplatsen eller något förordnande av oss. Vi är inte ansvariga för innehållet på externa webbplatser som länkar till denna webbplats eller som är länkade från denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till material på denna webbplats tillhör oss, om inte annat anges. Alla rättigheter förbehålles.

Du kan skriva ut eller ladda ner material på denna webbplats och behålla en kopia av det för eget bruk eller för användning av någon i din organisation. Du kommer att behöva vårt tillstånd för användning av materialet på annat sätt. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Söker du en expert inom IT, dataskydd och integritet?