Världen: USA förväntas offentliggöra presidentorder om Privacy Shield nästa vecka

Vita huset väntas offentliggöra en presidentorder om transatlantisk dataöverföring nästa vecka, rapporterar Politico. Ordern är utformad för att bemöta europeisk oro över övervakningsmetoder i USA och kan komma att undertecknas av president Joe Biden och sedan offentliggöras redan den 3 oktober 2022.

Som en del av det kommande tillkännagivandet väntas presidentordern från Vita huset fungera tillsammans med nya regler från det amerikanska justitiedepartementet som används för att övervaka amerikanska nationella säkerhetsorgan.

Även om detaljer om vad som ingår i den kommande exekutiva ordern ännu inte har offentliggjorts, beskriver personer som har varit involverade i samtalen en rad nya rättsliga skydd som ska beviljas både europeiska och amerikanska medborgare när det gäller hur USA:s nationella säkerhetsorgan kan få tillgång till och använda deras uppgifter. Detta inkluderar nytt språk som kommer att beskriva vad som är nödvändigt och proportionerligt för myndigheterna i deras övervakningsverksamhet och kommer att innebära en betydande förändring i hur människors uppgifter, på båda sidor av Atlanten, kan användas för nationella säkerhetsändamål.

När det presidentordern offentliggörs kommer det att inleda en ratificeringsprocess av EU-kommissionen, som förväntas ta upp till sex månader. Det nya transatlantiska dataavtalet kan därför vara klart tidigast mars 2023.

Mer information

Källa: Nyhetsartikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.