Search
Close this search box.

Världen: Studie visar att allt fler organisationer förbjuder användning av generativ AI

En ny studie som släppts av företaget Cisco visar att de flesta organisationerna begränsar användningen av verktyg som baseras på generativ artificiell intelligens (AI) på grund av integritets- och säkerhetsproblem. Nästan en tredjedel (27 procent) av organisationerna som deltog i studien angav att de förbjudit användningen av verktyg för generativ AI. Nästan hälften (48 procent) medgav att de matat in verksamhetsintern information i sådana verktyg. Nästan alla (91 procent) deltagande organisationer har insett att de måste förbättra sitt arbete med att försäkra sina kunder om att deras data endast används för avsedda ändamål och legitima ändamål i samband med användning av AI.

Studiens resultat förtydligar de växande utmaningarna som tillverkare och användare av verktyg för generativ AI står inför. De största riskerna med teknologin anses vara hot mot organisationers juridiska och immateriella rättigheter (69 procent) och risken att avslöja intern information för allmänheten eller konkurrenter (68 procent). Trots den förhållandevis höga medvetenheten om riskerna angav nästen hälften av organisationerna att de tidigare matat in information i verktyg för generativ AI som kan vara problematisk som till exempel information om anställda (45 procent) eller intern företagsinformation.

Resultaten visar även att organisationernas och konsumenters prioriteringar skiljer sig åt när det gäller användning av generativ AI. Enligt studien prioriterar konsumenter att få tydlig och specifik information om hur deras uppgifter används. Konsumenter vill inte heller att sina uppgifter säljs vidare i marknadsföringssyfte. Däremot prioriterar organisationer att följa gällande dataskyddslagstiftning (25 procent) och att undvika incidenter (23 procent).

Mer information

Källa: Cisco 2024 Data Privacy Benchmark Study

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.