Världen: ITA uppdaterar FAQ om Privacy Shield

The U.S. Department of Commerce’s International Trade Administration (“ITA”) har uppdaterat sin webbplats med svar på vanligt ställda frågor (“FAQ”) om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18) och Privacy Shield-ramverket.

ITA betonar att företag som tagits upp på ITA:s lista inte befrias från sina skyldigheter enligt Privacy Shield-ramverket, och att USA arbetar för att säkerställa kontinuitet i transatlantiska överföringar av uppgifter till EU.

ITA betonar vidare att ett fortsatt deltagandet i Privacy Shield visar på ett seriöst åtagande för att skydda personlig information och att ITA fortsätter att administrera ramverket, inklusive anmälan för självcertifiering och omcertifiering till Privacy Shield, samt den lista över godkända företag som tillhandahålls på deras webbplats.

Du kan läsa ITA:s FAQ, endast tillgänglig på engelska, här.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.