Världen: Facebook kan spåra mer än hälften av alla webbanvändares surfaktiviteter

Facebook kan spåra mer än hälften av alla webbanvändares surfaktiviteter och ta fram individuella profiler av dem. Detta gäller även webbanvändare som inte har ett konto hos Facebook eller någon av de andra tjänster som tillhandahålls av moderbolaget Meta, som till exempel WhatsApp och Instagram. Profilerna kan användas för olika ändamål som till exempel för riktad reklam. Detta visas av en studie som genomförts av forskare från det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW Berlin) i samarbete universiteten i Zürich, Lausanne och Yale.

I studien uppskattar forskarna att Facebook och andra plattformar som arbetar med liknande affärsmetoder spårar upp till 52 procent av de webbplatser som medlemmar och icke-medlemmar besöker, och i vissa fall även vilka klicks som görs där. Detta motsvarar ungefär 40 procent av den tid som användarna spenderar på nätet. Att undvika Facebook och liknande plattformer skyddar inte mot spårningen. Studien visar att Facebook kan spåra 38 procent av tiden som icke-medlemmar spenderar på nätet.

Med undantag för några få kategorier av webbplatser är spårningen likartad för alla typer av webbplatser. Till exempel kan 60-80 procent av tiden som spenderas på webbplatser för vinstspel/nätcasino, hälso- och kostinformation eller bostadsmäklare spåras. För webbplatser med inriktning karriär, ekonomi eller dejting ligger denna siffra mellan 40-60 procent. Webbplatser för offentliga myndigheter, e-postleverantörer, meddelandetjänster och erotik spårar i snitt endast 20 procent av tiden som spenderas på webbplatsen.

För att skapa individuella profiler använder tjänster som Facebook spårare som laddas automatiskt via till exempel gilla-, dela- eller inloggningsknapparna. Detta sker oavsett om den person som spåras är inloggad på plattformen eller om de ens klickar på en av dessa knappar. På så sätt kunde dotterbolaget Meta koppla samman de sidor som medlemmarna besökte med de användaruppgifter som lagrats hos dem och dra slutsatser om andra besökare.

Enligt studien kan denna metod användas för att korrekt uppskatta demografiska egenskaper som ålder, kön eller utbildningsnivå för icke-användare av plattformarna med upp till 65 procents säkerhet. Annonser säljs sedan för önskade demografiska profiler.

Det är ingen nyhet att sociala medier och andra plattformer analyserar webbanvändares beteende i stor skala för att dra olika typer av slutsatser. Däremot är den uppskattade omfattningen av spårningen ny. Studien baseras på användardata av nästan 5 000 utvalda personer. Totalt utvärderades över 18 miljoner klicks och den tid som spenderades på varje webbplats.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.