Världen: Bildbyrån Getty Images stämmer Stability AI för upphovsrättsintrång

Bildbyrån Getty Images stämmer Stability AI, företaget som ligger bakom AI- bildgeneratorn Stable Diffusion, för upphovsrättsintrång.

Enligt ett pressmeddelande från Getty Images inledde bildbyrån ett rättsligt förfarande vid High Court of Justice i London mot Stability AI förra veckan. Stability AI anses har gjort intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till innehåll som ägs eller företräds av Getty Images. Getty Images anser även att Stability AI olagligen kopierat och bearbetat miljontals bilder som är upphovsrättsligt skyddade, inklusive tillhörande metadata, som ägs eller företräds av Getty Images. Detta ska ha skett utan licens och för att gynna Stability AI:s kommersiella intressen vilket anses vara till nackdel för innehållsskaparna.

I pressmeddelandet förtydligar Getty Images att bolaget har en positiv inställning till AI varför bolaget gett licenser för att träna AI-system till olika aktörer. Tillvägagångssättet ska säkerställa att träningen sker på ett sätt som respekterar personliga och immateriella rättigheter. Stability AI uppges emellertid inte ha sökt någon sådan licens från Getty Images och valde istället, enligt Getty Images mening, att ignorera möjliga alternativ för licensering och långsiktigt rättsligt skydd i strävan efter sina egna kommersiella intressen.

AI-bildgeneratorn Stable Diffusion omvandlar text till bilder (den kan testas här). Den har tränats med ett öppet dataset med beteckningen LAION-5b som bestar av miljarder bilder som kopierats från olika källor på nätet. En oberoende analys av detta dataset visar att den innehåller ett stort antal bilder från Getty Images och andra bildbyråer. Vidare förekommer det även att bildgeneratorn återskapar Getty Images vattenstämpel i bilder som den tar fram.

I en intervju med tidningen The Verge jämför Getty Images VD Peters situationen som skapats med tiden då fildelningstjänster uppkom vilket möjliggjorde olaglig delning av musik. Han förtydligar även att Getty Images inte är intresserad av att stoppa utvecklingen av AI-verktyg för konst. Han tror att det finns sätt att bygga sådana verktyg som respekterar immateriella rättigheter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Artikel (The Verge), Analys av Stable Diffusion

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.