Världen: AI-system avslöjar personers känslor i inlägg på sociala medier med nästan 90 procent exakthet

Forskare i USA har tagit fram ett AI-system som identifierar personers känslor i inlägg på sociala medier som till exempel tweets på Twitter. AI-systemet använder avancerade metoder inom maskinlärning för att klassificera inläggen i kategorierna rädsla, ilska, glädje och sorg med en exakthet på nästan 90 procent. Resultaten ska bidra till att utveckla verktyg för beslutsfattande som visualiserar “känslomässiga fluktuationer”.

Klassificering av text i kategorier som motsvarar känslor är inget nytt. Däremot har tidigare AI-system på området endast uppnått en exakthet på ungefär 70 procent. För att nå resultaten tränade forskarna olika typer av AI-system med över 7 000 inlägg från sociala medier. Tekniker som användas var bland annat Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes, Decision Trees, Random Forest, och djupa neuronala nätverk. En kombination av två modeller för djupa neuronala nätverk (BiGRU + BiLSTM) gav den högsta exaktheten (87,66 procent).

Enligt Sebastian Berg, AI-expert på TechLaw, förtydligar forskningsstudiens resultat vilka möjligheter till analys av enskilda som möjliggörs av användning av AI-system.

Mer information

Källa: Forskningsrapport (arXiv:2302.05610)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.