Search
Close this search box.

Världen: Advokat riskerar påföljder efter att ha hänvisat till ett påhittat avgörande av ChatGDPT i domstolsprocess

En advokat i New York riskerar påföljder för att ha citerat ett fiktivt avgörande som skapats av ChatGPT, ett verktyg som använder sig av generativ artificiell intelligens (AI).

En domstol (Park v. Kim, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 22-2057) anmälde advokaten till en disciplinnämnd efter att det hade kommit fram att hon använt ChatGPT för att utreda frågor i en rättegång om medicinsk felbehandling. I samband med utredningen hade ChatGPT föreslagit ett avgörande som advokaten sedan hänvisade till i ett överklagande som hon lämnade in till domstolen. Det visade sig dock att avgörandet inte fanns på riktigt utan hade uppfunnits av ChatGPT. När domstolen inte kunde hitta avgörandet uppmanades advokaten skicka in en kopia av avgörandet vilket advokaten inte kunde.

Domstolen som anmälde advokaten ansåg att hon inte uppfyllt de grundläggande skyldigheterna som en advokat har enligt god advokatsed. Advokaten medgav att hon använt ett avgörande som föreslagits av ChatGPT men konstaterade samtidigt att hon inte agerat med uppsåt eller i ond tro.

Händelsen är det senaste exemplet när en advokat hänvisar till fiktiva avgöranden som uppfunnits av ett AI-verktyg under en rättegång. Generativa AI-verktyg som ChatGPT och andra chattbottar har visat sig kunna “hallucinera” fram information, vilket innebär att de kan producera text som är övertygande men helt felaktigt. Flera amerikanska advokater riskerar påföljder för liknande beteende, däribland Michael Cohen, Donald Trumps tidigare advokat.

Den aktuella domstolen noterade att allt fler domstolar överväger att ta fram nya regler som säger hur advokater kan använda AI-verktyg. Samtidigt konstaterade domstolen att sådana regler inte bör behövas för att informera en advokat som är medlem i advokatsamfundet om att hon har en skyldighet att lämna in korrekt information till domstolen.

Mer information

Källa: Artikel (Reuters)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.