EU: Vägledningar från Artikel 29-gruppen

Artikel 29-gruppen har tagit fram tre vägledningar som rör den kommande dataskyddsförordningen. Vägledningarna tar upp: dataportabilitet, dataskyddsombud och ansvarig tillsynsmyndighet.

Artikel 29-gruppen består av representanter från samtliga Europas dataskyddsmyndigheter. Gruppen har efter ett möte den 12-13 december 2016 tagit fram vägledningar i tre olika frågor: dataportabilitet, dataskyddsombud och ansvarig tillsynsmyndighet.

Vägledningarna är på engelska och kan läsas via länkarna nedan.

Vägledning om dataportabilitet
Vägledning om dataskyddsombud
Vägledning om ansvarig tillsynsmyndighet

Det finns möjlighet att ge synpunkter på vägledningarna fram till senast i slutet av januari.

Läs pressmeddelandet från mötet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.