Ungern: Ungerska Forbes bötfälls med 4,5 miljoner HUF för brott mot GDPR

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Mediarey Hungary Services Zrt., utgivaren av tidningen Ungerska Forbes, med 4,5 miljoner HUF för brott mot dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Mediarey Hungary Services, i ett ärende (NAIH/2020/1154/9 ), brutit mot artikel 6.1 i GDPR eftersom företaget inte gjort en helhetsbedömning avseende tidningens berättigade intresse av att publicera de största ungerska familjeföretagen och de 50 rikaste ungrarna, samt att företaget, genom att inte informera de registrerade på förhand, gjort det möjligt att väga tidningens berättigade intressen mot allmänhetens och de registrerades intressen. NAIH ansåg också att Mediarey Hungary Services brutit mot artiklarna 5, 12, 14, 15 och 21 i GDPR.

Vidare fann NAIH, i ett annat ärende (NAIH/2020/838/2), att Mediarey Hungary Services också hade brutit mot artikel 6.1 i GDPR genom att företaget inte har utfört en helhetsbedömning avseende tidningens berättigade intresse av en behandling av personuppgifter. NAIH fann också att Mediarey Ungern Services brutit mot GDPR genom att inte ge de registrerade tillräcklig information om tidningens behandling av personuppgifter eller om de registrerades rätt att motsätta sig en behandling. Därutöver fann NAIH att Mediarey Ungern Services, efter en invändning från de registrerade, inte visat att personuppgiftsbehandlingen var berättigad i sina svar på de registrerades invändningar.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 14 GDPR, art. 15 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 4 500 000 HUF

Mottagare: Mediarey Hungary Services Zrt.

Beslutsnummer: NAIH/2020/1154/9

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.