Search
Close this search box.

Ungern: Resetjänstleverantör bötfälls med 5 miljoner HUF för att ha brutit mot GDPR

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) har bötfällt en resetjänstleverantör med 5 miljoner HUF för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in en begäran om radering till en resetjänstleverantör som driver en onlineplattform för bokning av flyg och andra tjänster. Den registrerade ville att företaget skulle radera alla personens personuppgifter, inklusive användarkonto och bokningsuppgifter. Efter att företaget inte svarat på den registrerades begäran, trots att begäran gjorts redan 2018, skickade personen in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

NAIH inledde en utredning baserat på klagomålet, som vidarebefordrats av den polska dataskyddsmyndigheten, som var den ledande tillsynsmyndigheten enligt GDPR. NAIH konstaterade att företaget brutit mot flera bestämmelser i GDPR, såsom principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR samt rätten till radering enligt artikel 17 GDPR. NAIH beordrade företaget att radera den registrerades personuppgifter och utdömde böter på 5 miljoner HUF (ca 14 000 EUR) baserat på artikel 83 GDPR.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 17 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 000 HUF

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: : NAIH-9234-6-2023

Beslutsdatum: 2023-12-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.