Ungern: Mynthandlare bötfälls med 80 700 euro för bristfällig information i bolagets integritetspolicy

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) har bötfällt en mynthandlare med 80 700 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att NAIH konstaterat att mynthandlarens integritetspolicy inte innehöll tillräcklig information om behandlingen av bolagets personuppgifter om nya eller potentiella kunder. NAIH konstaterade också att de registrerade på grund av bristen på information inte haft möjlighet att ge sitt informerade samtycke varför bolagets behandling av personuppgifter var olaglig.

Mot denna bakgrund bötfälldes bolaget med 80 700 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (b), 7.2, 12, och 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 7 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 80 700 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: NAIH-2501-10-2022

Beslutsdatum: 2022-09-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.