Ungern: Magyar Telekom bötfälls med 10 miljoner HUF för felskickade nyhetsbrev

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Magyar Telekom Nyrt. med 10 miljoner HUF för brott mot artiklarna 5.1 (d), 6.1, 12.2-12.4, 17.1 och 25 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Magyar Telekom av misstag skickat ett nyhetsbrev via e-post till den registrerade. Händelsen inträffade på grund av att en tredje part av misstag angett fel e-postadress, nämligen den registrerades. Den registrerade begärde vid upprepade tillfällen att Magyar Telekom skulle radera hans uppgifter, men han fortsatte att ta emot nyhetsbrevet. Istället för att radera uppgifterna skickade Magyar Telekom den registrerade en länk för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet vilket enligt NAIH inte uppfyller kraven på registrerades rätt att få sina personuppgifter raderade enligt 17.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 17 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 000 HUF

Mottagare: Magyar Telekom Nyrt.

Beslutsnummer: NAIH-924-10/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.