Ungern: Magyar Telekom bötfälls med 10 miljoner HUF för felskickade nyhetsbrev

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Magyar Telekom Nyrt. med 10 miljoner HUF för brott mot artiklarna 5.1 (d), 6.1, 12.2-12.4, 17.1 och 25 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Magyar Telekom av misstag skickat ett nyhetsbrev via e-post till den registrerade. Händelsen inträffade på grund av att en tredje part av misstag angett fel e-postadress, nämligen den registrerades. Den registrerade begärde vid upprepade tillfällen att Magyar Telekom skulle radera hans uppgifter, men han fortsatte att ta emot nyhetsbrevet. Istället för att radera uppgifterna skickade Magyar Telekom den registrerade en länk för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet vilket enligt NAIH inte uppfyller kraven på registrerades rätt att få sina personuppgifter raderade enligt 17.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 17 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 000 HUF

Mottagare: Magyar Telekom Nyrt.

Beslutsnummer: NAIH-924-10/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.