Ungern: Magyar Telekom bötfälls med 10 miljoner HUF för bristande efterlevnad av GDPR

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Magyar Telekom Nyrt. med 10 miljoner HUF för brott mot artiklarna 5.1 (d), 6.1, 12, 17 och 25.2 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Magyar Telekom skickat oönskade nyhetsbrev till den registrerade i fråga. Trots upprepade förfrågningar om att få sina personuppgifter raderade tog Magyar Telekom inte bort uppgifterna. Enligt NAIH har Magyar Telekom behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund i strid med artikel 6.1 GDPR. Magyar Telekom har även brutit mot principen om korrekthet enligt artikel 5.1 (d) GDPR, samt artiklarna 12 och 17 GDPR genom att inte underlätta registrerades rätt till radering.

NAIH ansåg vidare att Magyar Telekom brutit mot kravet på dataskydd som standard (Privacy by Default) enligt artikel 25.2 GDPR, genom att Magyar Telekom inte genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 17 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 000 HUF

Mottagare: Magyar Telekom Nyrt.

Beslutsnummer: NAIH-924-10/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.