Ungern: Google bötfälls med 10 000 HUF för brott mot rätten till tillgång

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Google Ireland Ltd med 10 000 HUF för brott mot artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Google åsidosatt en registrerads rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlats genom Google AdWords inom den tidsfrist som anges i artikel 12.3 i GDPR. Google måste därför betala sökanden skadestånd med 10 000 HUF (cirka 29 euro) samt täcka den registrerades rättegångsavgifter.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 HUF

Mottagare: Google Ireland Ltd

Beslutsnummer: NAIH/2020/5553

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.