Ungern: Google bötfälls med 10 000 HUF för brott mot rätten till tillgång

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Google Ireland Ltd med 10 000 HUF för brott mot artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Google åsidosatt en registrerads rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlats genom Google AdWords inom den tidsfrist som anges i artikel 12.3 i GDPR. Google måste därför betala sökanden skadestånd med 10 000 HUF (cirka 29 euro) samt täcka den registrerades rättegångsavgifter.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 HUF

Mottagare: Google Ireland Ltd

Beslutsnummer: NAIH/2020/5553

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.