Ungern: Google bötfälls med 10 000 HUF för brott mot rätten till tillgång

Den ungerska dataskyddsmyndigheten Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) har bötfällt Google Ireland Ltd med 10 000 HUF för brott mot artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Google åsidosatt en registrerads rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlats genom Google AdWords inom den tidsfrist som anges i artikel 12.3 i GDPR. Google måste därför betala sökanden skadestånd med 10 000 HUF (cirka 29 euro) samt täcka den registrerades rättegångsavgifter.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 HUF

Mottagare: Google Ireland Ltd

Beslutsnummer: NAIH/2020/5553

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.