Ungern: Digi Telecommunications and Services bötfälls med 205 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) har bötfällt Digi Telecommunications and Services Ltd. med 205 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Digi Telecommunications and Services drabbats av ett dataintrång där en obehörig part lyckades få tillgång till de registrerades personuppgifter som exempelvis kunder och nyhetsbrevsprenumeranter via bolagets webbplats.

Under sin utredning konstaterade NAIH att Digi Telecommunications and Services underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, vilket underlättade en sådan incident. Enligt NAIH utgjorde detta en överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 32.1 och 32.2 GDPR.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 205 000 euro

Mottagare: Digi Telecommunications and Services Ltd.

Beslutsnummer: NAIH-6427/1/2023

Beslutsdatum: 2023-06-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.