Search
Close this search box.

Ungern: Budapest Bank bötfälls med 634 000 euro för olaglig användning av mjukvarulösning baserad på artificiell intelligens

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) har bötfällt Budapest Bank Zrt. med 634 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att banken använt en mjukvarulösning baserad på artificiell intelligens för att automatisera utvärderingen av kundernas känslomässiga tillstånd. Verktyget fastställde vilka kunder som behövde kontaktas baserat på kundens humör.

Budapest Bank använde applikationen för att förebygga klagomål och behålla kunderna. Enligt NAIH informerade banken inte de registrerade om att behandlingen av deras uppgifter skedde med den aktuella mjukvaran och sker i syfte att behålla kunder, vilket innebar att kunderna inte fått möjlighet att invända mot behandlingen. Detta innebar enligt NAIH att de registrerades rätt till information och rätt att göra invändningar inte garanterats.

NAIH konstaterade också att bankens berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna inte var tillräckligt underbyggt, eftersom banken inte undersökt de registrerades intressen i tillräcklig utsträckning. Banken behandlade således uppgifterna utan giltig rättslig grund.

Sammantaget konstaterade NAIH att Budpest Bank gjort sig skyldiga till överträdelser av artiklarna 5.1 (a), (b), 6.1, 6.4, 12.1, 13, 14, 21.1, 21.2, 24.1, 25.1 och 25.2 GDPR.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR, art. 21 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 634 000 euro

Mottagare: Budapest Bank Zrt.

Beslutsnummer: NAIH-85-3-2022

Beslutsdatum: 2022-02-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.