Search
Close this search box.

Tyskland: Volkswagen bötfälls med 1,1 miljoner euro för användning av körassistanssystem

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen) har bötfällt Volkswagen AG med 1,1 miljoner euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ett testfordon från Volkswagen stoppats av den österrikiska polisen 2019, varefter poliserna hade noterat ovanliga fästen på fordonet vilka visade sig vara kameror. Fordonet användes för att testa och träna funktionaliteten hos ett körassistanssystem för att undvika trafikolyckor och att trafiken runt testfordonet registrerades för felanalys.

Efter en genomgång av ärendet konstaterade LfD Niedersachsen att testfordonet saknade de informationsskyltar som var nödvändiga enligt artikel 13 GDPR, att Volkswagen inte ingått något personuppgiftsbiträdesavtal med det företag som utförde körningarna enligt artikel 28 GDPR, att ingen konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) hade genomförts enligt artikel 35 GDPR, samt att det inte fanns någon förklaring avseende vidtagna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i företagets register över behandling vilket utgör en överträdelse av dokumentationskraven enligt artikel 30 GDPR. LfD Niedersachsen framhöll dock att inga överträdelser konstaterats när det gäller insamling och fortsatt behandling av personuppgifter som skedde i processen.

Mot bakgrund av ovanstående ålade LfD Niedersachsen Volkswagen böter på 1,1 miljoner euro. Vid bedömningen av beloppet storlek tog LfD Niedersachsen bland annat hänsyn till att överträdelserna var av ringa svårighetsgrad och att Volkswagen omgående åtgärdat bristerna.

LfD Niedersachsen betonade också i sitt beslut att myndigheten, på grund av den gränsöverskridande karaktären hos behandlingen i fråga, involverat andra europeiska dataskyddsmyndigheter inom ramen för det samarbetsförfarande som inrättats enligt artikel 60 GDPR innan de fattat beslutet.

Mer information

Myndighet: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 28 GDPR, art. 30 GDPR, art. 35 GDPR

Sanktionsavgift: 1 100 000 euro

Mottagare: Volkswagen AG

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-07-26

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.