Tyskland: Vattenfall bötfälls med 900 000 euro för bristande transparens

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (”HmbBfDI”), har bötfällt Vattenfall Europe Sales GmbH med 900 000 euro för brott mot artiklarna 12 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Enligt uppgifter granskade Vattenfall potentiella kunder för att förhindra så kallad ”bonusshopping”, ett beteende som innebär att en elkund byter elbolag endast i syfte få bonus. Granskningarna innebar bland annat att personuppgifter som potentiella kunder lämnade till Vattenfall samkördes med uppgifter av före detta kunder, uppgifter som vanligtvis endast lagras för bokföringsändamål. Om det visade sig att en potentiell kund hade varit kund hos Vattenfall tidigare, nekades bytet i vissa fall. Granskingarna genomfördes under en tidsperiod från augusti 2018 till december 2019 och omfattade ungefär 500 000 personer.

HmbBfDI konstaterade att Vattenfall inte tillhandahöll tillräckligt med information till personer som blivit föremål för bolagets granskningar, vilket strider mot bestämmelserna i artikel 12 och 13 GDPR. HmbBfDI bötfällde därför Vattenfall med 900 000 euro som har accepterat sanktionsavgifterna. Beloppet påverkades av Vattenfalls samarbetade med HmbBfDI och att bolaget omgående åtgärdade bristerna. På HmbBfDI:s rekommendation kommer Vattenfall fortsättningsvis hämta in ett samtycke för denna typ av personuppgiftsbehandling.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 900 000 euro

Mottagare: Vattenfall Europe Sales GmbH

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-09-24

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.