Tyskland: Vattenfall bötfälls med 900 000 euro för bristande transparens

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (”HmbBfDI”), har bötfällt Vattenfall Europe Sales GmbH med 900 000 euro för brott mot artiklarna 12 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Enligt uppgifter granskade Vattenfall potentiella kunder för att förhindra så kallad ”bonusshopping”, ett beteende som innebär att en elkund byter elbolag endast i syfte få bonus. Granskningarna innebar bland annat att personuppgifter som potentiella kunder lämnade till Vattenfall samkördes med uppgifter av före detta kunder, uppgifter som vanligtvis endast lagras för bokföringsändamål. Om det visade sig att en potentiell kund hade varit kund hos Vattenfall tidigare, nekades bytet i vissa fall. Granskingarna genomfördes under en tidsperiod från augusti 2018 till december 2019 och omfattade ungefär 500 000 personer.

HmbBfDI konstaterade att Vattenfall inte tillhandahöll tillräckligt med information till personer som blivit föremål för bolagets granskningar, vilket strider mot bestämmelserna i artikel 12 och 13 GDPR. HmbBfDI bötfällde därför Vattenfall med 900 000 euro som har accepterat sanktionsavgifterna. Beloppet påverkades av Vattenfalls samarbetade med HmbBfDI och att bolaget omgående åtgärdade bristerna. På HmbBfDI:s rekommendation kommer Vattenfall fortsättningsvis hämta in ett samtycke för denna typ av personuppgiftsbehandling.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 900 000 euro

Mottagare: Vattenfall Europe Sales GmbH

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-09-24

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.