Tyskland: Utbildningsföretag bötfälls med 13 000 euro för oreglerad delning med koncernbolag

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI) har bötfällt ett utbildningsföretag med 13 000 euro för överträdelse av artikel 26.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av sammanställningen framgår att en person bokat och deltagit i en kurs hos företaget, men att han inte betalat kursavgifterna. En tid senare anmälde han sig till en kurs hos ett annat företag som tillhör samma moderbolag och fick där avslag. Som skäl fick han veta att han fortfarande hade skulder hos det företag vars kurser han redan hade gått.

Efter ett klagomål från personen mot företaget inledde HmbBfDI en utredning varpå myndigheten upptäckte att dessa företag hade en gemensam databas. Enligt HmbBfDI leder flera juridiskt oberoende företags underhåll av en gemensam kunddatabas till ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt 26 GDPR. Enligt artikel 26.2 GDPR kräver detta ett avtal som återspeglar de gemensamt personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Ett sådant avtal fanns inte mellan de båda företagen i det aktuella fallet.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 26 GDPR

Sanktionsavgift: 13 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-12-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.