Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet uttalar sig om skolors behandling av hälsouppgifter

Dataskyddsmyndigheten i Nordrhein-Westfalen, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (“LfDI Nordrhein-Westfalen”) har publicerat ett uttalande om grundläggande dataskyddsprinciper, krav och gränser när skolor utför COVID-19-tester.

Enligt LfDI Nordrhein-Westfalen måste det finnas en rättslig grund för behandling av hälsouppgifter och behandlingen måste dessutom vara proportionerlig. Vidare betonar LfDI Nordrhein-Westfalen att testresultaten måste behandlas med konfidentialitet, samt att skolor som utför testerna ska vita lämpliga åtgärder för lagring och överföring av testresultatinformation till tredje part.

Du kan läsa LfDI Nordrhein-Westfalens pressmeddelande, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.