Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet uttalar sig om skolors behandling av hälsouppgifter

Dataskyddsmyndigheten i Nordrhein-Westfalen, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (“LfDI Nordrhein-Westfalen”) har publicerat ett uttalande om grundläggande dataskyddsprinciper, krav och gränser när skolor utför COVID-19-tester.

Enligt LfDI Nordrhein-Westfalen måste det finnas en rättslig grund för behandling av hälsouppgifter och behandlingen måste dessutom vara proportionerlig. Vidare betonar LfDI Nordrhein-Westfalen att testresultaten måste behandlas med konfidentialitet, samt att skolor som utför testerna ska vita lämpliga åtgärder för lagring och överföring av testresultatinformation till tredje part.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.