Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet uttalar sig om skolors behandling av hälsouppgifter

Dataskyddsmyndigheten i Nordrhein-Westfalen, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (“LfDI Nordrhein-Westfalen”) har publicerat ett uttalande om grundläggande dataskyddsprinciper, krav och gränser när skolor utför COVID-19-tester.

Enligt LfDI Nordrhein-Westfalen måste det finnas en rättslig grund för behandling av hälsouppgifter och behandlingen måste dessutom vara proportionerlig. Vidare betonar LfDI Nordrhein-Westfalen att testresultaten måste behandlas med konfidentialitet, samt att skolor som utför testerna ska vita lämpliga åtgärder för lagring och överföring av testresultatinformation till tredje part.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.