Tyskland: Privatperson bötfälls med 5 000 euro för 156 olagliga videofilmer

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI) har bötfällt en privatperson med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av sammanställningen i HmbBfDI:s årsrapport för 2021 framgår att en privatpersonen filmat unga kvinnor offentligt. Några av kvinnorna var yngre än 14 år. I flera fall filmade privatpersonen kvinnorna på några centimeters avstånd och följde dem med kameran i upp till 38 minuter. Vid en genomsökning av ryggsäcken hittade polisen en digitalkamera och åtta minneskort. De beslagtagna minneskorten innehöll sammanlagt 156 videofiler.

Under sin utredning konstaterade HmbBfDI att privatpersonen behandlat de unga kvinnornas personuppgifter, trots att inget samtycke hade lämnats, vilket strider mot principen om laglighet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 (a) GDPR. HmbBfDI bötfällde privatpersonen med 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Årsrapport 2021

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.