Tyskland: Privatperson bötfälls med 200 euro för okrypterad e-post

Dataskyddsmyndigheten i Sachsen-Anhalt, Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (“LfD Sachsen-Anhalt”), har bötfällt en privatperson 200 euro för brott mot artiklarna 5 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av ett inlägg på Twitter framgår att en privatperson tagit bilder på fordon och i vissa fall deras förare och skickat dem till staden Magedburg i okrypterad form för att rapportera om överträdelser av gällande vägtrafikföreskrifter. Enligt LfD Sachsen-Anhalt har privatpersonen inte uppfyllt gällande principer för behandling av personuppgifter enligt artikel 5 i GDPR. Privatpersonen har inte heller vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i GDPR då bilderna skickades i okrypterad form.

Du kan läsa inlägget, endast tillgängligt på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.