Tyskland: Privatperson bötfälls med 200 euro för okrypterad e-post

Dataskyddsmyndigheten i Sachsen-Anhalt, Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (“LfD Sachsen-Anhalt”), har bötfällt en privatperson 200 euro för brott mot artiklarna 5 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av ett inlägg på Twitter framgår att en privatperson tagit bilder på fordon och i vissa fall deras förare och skickat dem till staden Magedburg i okrypterad form för att rapportera om överträdelser av gällande vägtrafikföreskrifter. Enligt LfD Sachsen-Anhalt har privatpersonen inte uppfyllt gällande principer för behandling av personuppgifter enligt artikel 5 i GDPR. Privatpersonen har inte heller vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i GDPR då bilderna skickades i okrypterad form.

Mer information

Myndighet: Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (LfD Sachsen-Anhalt)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 200 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-03-10

Källa: Inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.