Tyskland: Privatperson bötfälls med 200 euro för okrypterad e-post

Dataskyddsmyndigheten i Sachsen-Anhalt, Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (“LfD Sachsen-Anhalt”), har bötfällt en privatperson 200 euro för brott mot artiklarna 5 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av ett inlägg på Twitter framgår att en privatperson tagit bilder på fordon och i vissa fall deras förare och skickat dem till staden Magedburg i okrypterad form för att rapportera om överträdelser av gällande vägtrafikföreskrifter. Enligt LfD Sachsen-Anhalt har privatpersonen inte uppfyllt gällande principer för behandling av personuppgifter enligt artikel 5 i GDPR. Privatpersonen har inte heller vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i GDPR då bilderna skickades i okrypterad form.

Mer information

Myndighet: Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (LfD Sachsen-Anhalt)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 200 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-03-10

Källa: Inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.