Tyskland: notebooksbilliger.de bötfälls med 10,4 miljoner euro för olaglig kamerabevakning

Dataskyddsmyndigheten i Niedersachsen, Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (“LfD Niedersachsen”), har bötfällt notebooksbilliger.de AG med 10,4 miljoner euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av LfD Niedersachsens pressmeddelande framgår att notebooksbilliger.de kamerabevakat sina anställda i minst två år utan att ha en rättslig grund för detta. Bland annat täckte kamerorna arbetsplatser, försäljningsområden, lager och gemensamma utrymmen. Företaget uppgav att syftet med de installerade bevakningskamerorna var att förebygga och utreda brott och att spåra flödet av varor i deras lager.

Enligt LfD Niedersachsen måste företag överväga mildare metoder än kamerabevakning när de vill förhindra stölder i sina affärslokaler. Detta kan enligt myndigheten exempelvis vara slumpmässiga väskkontroller när anställda lämnar lokalerna. Vidare anser LfD Niedersachsen att kamerabevakning endast är tillåten för att upptäcka brottsliga handlingar om det finns en rimlig misstanke mot specifika personer. Om detta är fallet kan det vara tillåtet att företag  övervaka specifika personer med bevakningskameror under en begränsad tid.

På notebooksbilliger.de var kamerabevakningen enligt LfD Niedersachsen varken begränsad till en viss period eller till specifika anställda. Dessutom lagrades inspelningarna i 60 dagar i många fall, vilket var betydligt längre än vad som krävs för ändamålet. Även företagets kunder påverkades av den olagliga kamerabevakningen, eftersom vissa bevakningskameror riktats mot sittplatser i lokalernas försäljningsområde. Företagets användning av bevakningskameror stred därför mot reglerna i artiklarna 5 och 6 i GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.