Tyskland: Majoriteten av tillsynsmyndigheterna anser att Office 365 har integritetsbrister

Dataskyddsmyndigheten i Saarland, Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland, har i ett pressmeddelande rapporterat från den tyska dataskyddskonferensen (en styrgrupp som består av Tysklands samtliga dataskyddsmyndigheter) att de granskat de villkor som ligger till grund för användningen av Microsoft Office 365. Styrgruppen drar slutsatsen att det inte är möjligt att använda molntjänsten på ett integritetsvänligt sätt. Beslutet fattades med knapp majoritet på 9 röster mot 8.

Dataskyddsmyndigheterna i Baden-Württemberg, Hessen, Saarland och Bayern, som ansvarar för Microsoft Deutschland GmbH, delade styrguppens slutsats men reserverade sig mot uttalandet eftersom det inte var tillräckligt nyanserat. Myndigheterna menade dock att de ser en betydande förbättringspotential avseende Microsoft Office 365, särskilt med tanke på EU-domstolens beslut avseende tredjelandsöverföringar i Schrems II-målet (C-311/18).

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.