Tyskland: Majoriteten av tillsynsmyndigheterna anser att Office 365 har integritetsbrister

Dataskyddsmyndigheten i Saarland, Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland, har i ett pressmeddelande rapporterat från den tyska dataskyddskonferensen (en styrgrupp som består av Tysklands samtliga dataskyddsmyndigheter) att de granskat de villkor som ligger till grund för användningen av Microsoft Office 365. Styrgruppen drar slutsatsen att det inte är möjligt att använda molntjänsten på ett integritetsvänligt sätt. Beslutet fattades med knapp majoritet på 9 röster mot 8.

Dataskyddsmyndigheterna i Baden-Württemberg, Hessen, Saarland och Bayern, som ansvarar för Microsoft Deutschland GmbH, delade styrguppens slutsats men reserverade sig mot uttalandet eftersom det inte var tillräckligt nyanserat. Myndigheterna menade dock att de ser en betydande förbättringspotential avseende Microsoft Office 365, särskilt med tanke på EU-domstolens beslut avseende tredjelandsöverföringar i Schrems II-målet (C-311/18).

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.