Tyskland: Majoriteten av tillsynsmyndigheterna anser att Office 365 har integritetsbrister

Dataskyddsmyndigheten i Saarland, Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland, har i ett pressmeddelande rapporterat från den tyska dataskyddskonferensen (en styrgrupp som består av Tysklands samtliga dataskyddsmyndigheter) att de granskat de villkor som ligger till grund för användningen av Microsoft Office 365. Styrgruppen drar slutsatsen att det inte är möjligt att använda molntjänsten på ett integritetsvänligt sätt. Beslutet fattades med knapp majoritet på 9 röster mot 8.

Dataskyddsmyndigheterna i Baden-Württemberg, Hessen, Saarland och Bayern, som ansvarar för Microsoft Deutschland GmbH, delade styrguppens slutsats men reserverade sig mot uttalandet eftersom det inte var tillräckligt nyanserat. Myndigheterna menade dock att de ser en betydande förbättringspotential avseende Microsoft Office 365, särskilt med tanke på EU-domstolens beslut avseende tredjelandsöverföringar i Schrems II-målet (C-311/18).

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.