Tyskland: Klinik bötfälls för intressekonflikt hos dataskyddsombudet

Berlins tillsynsmyndighet Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) har bötfällt en klinik för överträdelse av artikel 38.6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kliniken utsett klinikchefen, som också var aktieägare i kliniken, till dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud får enligt BlnBDI utföra andra uppgifter och uppdrag, men företaget måste se till att andra uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt. I det aktuella fallet fanns det enligt BlnBDI en sådan intressekonflikt. Å ena sidan var klinikchefen tvungen att fatta ekonomiska beslut i sin ledande ställning och å andra sidan var han tvungen att övervaka att kliniken följde dataskyddslagstiftningen. BlnBDI noterade också att en sådan dubbel roll medför en risk för att patienter och anställda kan tveka att söka hjälp hos dataskyddsombudet, som också är klinikchef, med kritiska frågor om behandlingen av personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 38 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-12-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.