Tyskland: Fotbollsklubben VfB Stuttgart bötfälls med 300 000 euro för brott mot principen om ansvarsskyldighet

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (“LfDI Baden-Württemberg”), har tidigare inlett ett ärende om sanktionsavgifter mot fotbollsklubben VfB Stuttgart 1893 AG efter att en utredning av klubben visat att de brutit mot sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningnen (“GDPR”) (läs mer om detta här).

LfDI Baden-Württemberg har nu avslutat ärendet och beslutat att VfB Stuttgart ska betala 300 000 euro i böter för brott mot principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 i GDPR. LfDI Baden-Württemberg betonar i sitt beslut att VfB Stuttgart samarbetat med myndigheten i ärendet och därigenom underlättat myndighetens utredning genom att på eget initiativ komma in med kompletterande underlag.

Du kan läsa LfDI Baden-Württembergs pressmeddelande, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.