Tyskland: Fastighetsutvecklare och lantmätare bötfälls med totalt 55 000 euro för olaglig behandling av uppgifter i fastighetsregister

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI Baden-Württemberg) har bötfällt en fastighetsutvecklare och en lantmätare med 50 000 euro respektive 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av LfDI Baden-Württembergs pressmeddelande framgår att en fastighetsägare i ett nybyggnadsområde fått ett brev från en fastighetsutvecklare där han erbjöds en köpeskilling för sin fastighet. Brevet innehöll ingen information om varifrån hans uppgifter kom, och även när han frågade fick han inte veta varifrån fastighetsutvecklaren fått hans uppgifter, i synnerhet inte om hans ägarförhållanden.

I sin utredning konstaterade LfDI Baden-Württemberg att en lantmätare utnyttjat sin behörighet att granska det elektroniska fastighetsregistret, identifierat flera hundra fastighetsägare utan deras vetskap och vidarebefordrat den relevanta informationen till fastighetsutvecklaren som i sin tur kontaktade fastighetsägarna. LfDI Baden-Württemberg konstaterade att fastighetsägarna varken haft möjlighet att invända mot att uppgifterna infördes i fastighetsregistret eller att deras uppgifter överlämnades, och att detta förfarande därmed stred mot kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 GPDR.

Vidare konstaterade LfDI Baden-Württemberg att fastighetsägarna inte fått någon information om behandlingen av deras uppgifter, inte ens när de kontaktades av fastighetsutvecklaren, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 14 GDPR.

Mot bakgrund av ovanstående ålade LfDI Baden-Württemberg fastighetsutvecklaren och lantmätaren böter på 50 000 euro respektive 5 000 euro för olaglig insamling och utlämnande av uppgifter samt brott mot informationsskyldigheten. Förutom antalet berörda personer, typen av uppgifter som berörs och betydelsen av de bestämmelser som överträtts, beaktades de ansvarigas samarbete i bötesförfarandet när böterna utdömdes.

Mer information

Myndighet: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI Baden-Württemberg)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro, 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-09-21

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.