Tyskland: EuGD riktar skadeståndsanspråk mot Amazon för olaglig överföring till USA

European Association for Data Protection mbH (“EuGD”) har meddelat att de, på uppdrag av en tysk kund, riktat ett skadeståndsanspråk mot Amazon Inc. till följd av företagets överföring av personuppgifter till USA. Enligt EuGD har Amazon inte informerat kunden om företagets behandling av personuppgifter, vilket strider mot artikel 15 i dataskyddsförordningen (”GDPR”). Därutöver hävdar EuGD att Amazon, vid tidpunkten för inlämnandet av skadeståndsanspråket, fortfarande samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter om sina kunder och överför dessa till USA med stöd av Privacy Shield, detta trots att EU-domstolen i juli 2020 ogiltigförklarat Privacy Shield i Schrems II-målet (C-311/18).

Du kan läsa EuGD:s pressmeddelande, endast tillgänglig på tyska, här.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.