Search
Close this search box.

Tyskland: Elektronikbutik bötfälls med 16 000 euro för olaglig kamerabevakning

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen) har bötfällt en elektronikbutik med 16 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av sammanställningen i LfD Niedersachsens årsrapport för 2021 framgår att myndigheten inlett en utredning efter att de fått tips om att filmer från flera övervakningskameror från butiken fritt kunde ses på en webbplats som specialiserat sig på att publicera inspelningar från kameror som inte var säkrade.

Vid utredningen konstaterade LfD Niedersachsen att butiken installerat ett kamerabevakningssystem som spelade in anställda, kunder samt butikens lokaler och tekniska utrustning. Systemet installerades i syfte att skydda kunder, anställda, skydda butikens äganderätt och beivra brottsliga handlingar och vandalism.

Enligt LfD Niedersachsen var inspelningen av anställda inte nödvändig för att säkerställa de syften som är förknippade med kamerabevakning varför myndigheten ansåg att den var oproportionerlig och saknade en rättslig grund enligt 6.1 GDPR. Vidare konstaterade LfD Niedersachsen att inspelningarna, som sparats en vecka, lagrats under en längre tid än vad som krävdes för de ändamål som beskrivs ovan. Enligt LfD Niedersachsen bör butiken redan inom 72 timmar ha möjlighet att avgöra om inspelningar som gjorts måste sparas för att uppnå ändamålen, och i annat fall radera dessa enligt artikel 17.1 (a) GDPR.

LfD Niedersachsen konstaterade vidare att publiceringen av inspelningarna på webbplatsen innebar att butiken inte hade vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och därmed brutit mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR. Butiken hade inte heller gjort någon konsekvensbedömning avseende dataskyddet innan kamerabevakningssystem togs i bruk, trots att detta var nödvändigt på grund av den systematiska omfattande övervakningen av allmänt tillgängliga områden enligt artikel 35.3 GDPR.

Mer information

Myndighet: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 17 GDPR, art. 35 GDPR

Sanktionsavgift: 16 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-06-02

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.