Tyskland: Dataskyddsmyndighet utreder om användningen av Microsoft-produkter i skolor är förenlig med GDPR

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg (LfDI Baden-Württemberg) har skickat ett meddelande till ett 40-tal skolor som fått klagomål från elever och föräldrar om deras användning av Microsoft-produkter som exempelvis molntjänsten Microsoft 365. LfDI Baden-Württemberg vill att de ansvariga skolorna ska förklara om de programvaror som används är förenliga med gällande dataskyddsregler. Enligt LfDI Baden-Württemberg är skolorna ansvariga för all behandling av personuppgifter som äger rum, och detta ansvar kan enligt myndigheten inte läggas på utbildningsministerierna eller på leverantörerna av programvarorna. LfDI Baden-Württemberg påpekade dock att myndigheten vid behov kommer att diskutera med skolorna vilka dataskyddsvänliga alternativ som kan användas istället.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.