Tyskland: Dataskyddsmyndighet utreder om användningen av Microsoft-produkter i skolor är förenlig med GDPR

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg (LfDI Baden-Württemberg) har skickat ett meddelande till ett 40-tal skolor som fått klagomål från elever och föräldrar om deras användning av Microsoft-produkter som exempelvis molntjänsten Microsoft 365. LfDI Baden-Württemberg vill att de ansvariga skolorna ska förklara om de programvaror som används är förenliga med gällande dataskyddsregler. Enligt LfDI Baden-Württemberg är skolorna ansvariga för all behandling av personuppgifter som äger rum, och detta ansvar kan enligt myndigheten inte läggas på utbildningsministerierna eller på leverantörerna av programvarorna. LfDI Baden-Württemberg påpekade dock att myndigheten vid behov kommer att diskutera med skolorna vilka dataskyddsvänliga alternativ som kan användas istället.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.