Tyskland: Dataskyddsmyndighet uppdaterar vägledning och FAQ avseende tredjelandsöverföringar

Dataskyddsmyndigheten i Baden-Württemberg, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (“LfDI Baden-Württemberg”) har uppdaterat sin vägledning om tredjelandsöverföringar och FAQ. Uppdateringen kommer efter att den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) reviderat sina riktlinjer för överföring av personuppgifter till länder utanför EES (läs mer om detta här och här). LfDI Baden-Württemberg har bland annat kompletterat myndighetens vägledning med illustrativa exempelfall och de viktigaste uppdateringarna avseende EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler (“SCC”).

Läs LfDI Baden-Württembergs pressmeddelande här, vägledning här och FAQ här, samtliga endast tillgängliga på tyska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.