Tyskland: Dataskyddsmyndighet publicerar riktlinjer för samtycke

Dataskyddsmyndigheten i Bayern, Das offizielle Informations- und Serviceangebot des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht (“BayLDA”), har publicerat riktlinjer för samtycke enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Riktlinjerna syftar till att förklara hur samtyckesinstrumentet fungerar och ge stöd för de bayerska offentliga myndigheternas praxis. Riktlinjerna innehåller riktlinjerna också detaljer om förhållandet mellan samtycke enligt artikel 6.1 (a) GDPR och behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den offentliga sektorns myndighetsutövning enligt 6.1 (e) GDPR.

Ta del av vägledningen, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.