Tyskland: Dataskyddsmyndighet publicerar riktlinjer för samtycke

Dataskyddsmyndigheten i Bayern, Das offizielle Informations- und Serviceangebot des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht (“BayLDA”), har publicerat riktlinjer för samtycke enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Riktlinjerna syftar till att förklara hur samtyckesinstrumentet fungerar och ge stöd för de bayerska offentliga myndigheternas praxis. Riktlinjerna innehåller riktlinjerna också detaljer om förhållandet mellan samtycke enligt artikel 6.1 (a) GDPR och behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den offentliga sektorns myndighetsutövning enligt 6.1 (e) GDPR.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.