Tyskland: Clearview bötfälls med 10 000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI) har bötfällt Clearview AI Inc. med 10 000 euro för överträdelse av artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Clearview inte lämnat den information som begärts av dataskyddsmyndigheten under en utredning vilket strider mot reglerna om tillsynsmyndigheters befogenheter i artikel 58.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Clearview AI Inc.

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-12-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.