Tyskland: Clearview bötfälls med 10 000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI) har bötfällt Clearview AI Inc. med 10 000 euro för överträdelse av artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Clearview inte lämnat den information som begärts av dataskyddsmyndigheten under en utredning vilket strider mot reglerna om tillsynsmyndigheters befogenheter i artikel 58.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Clearview AI Inc.

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-12-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.