Tyskland: Bostadsbolag bötfälls med 1,9 miljoner euro för olaglig behandling av personuppgifter

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Bremen, Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (LfDI) har bötfällt ett bostadsbolaget BREBAU GmbH med 1,9 miljoner euro för överträdelse av principen om laglighet och öppenhet i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av LfDI:s pressmeddelande framgår att BREBAU behandlat uppgifter om mer än 9 500 potentiella hyresgäster utan rättslig grund. Enligt LfDI innehöll uppgifterna till exempel information om frisyrer, kroppslukt och personligt utseende, uppgifter som enligt myndigheten inte var nödvändiga för att ingå ett hyresavtal med bostadsbolaget.

Vidare konstaterade LfDI att mer än hälften av fallen gällde känsliga personuppgifter som exempelvis uppgifter om hudfärg, etniskt ursprung, religiös tillhörighet, sexuell läggning och hälsotillstånd, uppgifter som enligt LfDI också behandlats på ett olagligt sätt. Dessutom konstaterade LfDI att BREBAU medvetet hade motarbetat förfrågningar från registrerade när de begärt information om behandlingen av deras uppgifter.

Till följd av ovanstående bötfälldes BREBAU med 1,9 miljoner euro. LfDI konstaterade att med tanke på den extraordinära omfattningen av kränkningen så skulle ett betydligt högre bötesbelopp ha varit lämpligt. Eftersom BREBAU samarbetat med myndigheten på ett omfattande sätt i tillsynsförfarandet, strävat efter att minimera skadan, klargjort fakta på egen hand och sett till att sådana kränkningar inte skulle upprepas, sänkte dock LfDI bötesbeloppet avsevärt.

Mer information

Myndighet: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (LfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 1 900 000 euro

Mottagare: BREBAU GmbH

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.