Tyskland: Bilhandelsgrupp bötfälls med 10 100 euro för olaglig behandling av medarbetares hälsouppgifter

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI) har bötfällt en bilhandelsgrupp med 10 100 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av sammanställningen i HmbBfDI:s årsrapport för 2021 framgår att bilhandelsgruppen genomfört en omstrukturering på företaget. Företaget informerade cirka 3 000 kunder om att orsakerna till omstruktureringen var en medarbetares sjukfrånvaro. Av informationen framgick bland annat det exakta datumet då medarbetarens arbetsoförmåga inträdde och att situationen skulle fortsätta på obestämd tid.

HmbBfDI konstaterade att företaget inte haft en giltig rättslig grund enligt artiklarna 6 och 9 GPDR för behandlingen av medarbetarens hälsouppgifter och att behandlingen därför var olaglig.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 10 100 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Årsrapport 2021

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.