Tyskland: Bilhandelsgrupp bötfälls med 10 100 euro för olaglig behandling av medarbetares hälsouppgifter

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI) har bötfällt en bilhandelsgrupp med 10 100 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av sammanställningen i HmbBfDI:s årsrapport för 2021 framgår att bilhandelsgruppen genomfört en omstrukturering på företaget. Företaget informerade cirka 3 000 kunder om att orsakerna till omstruktureringen var en medarbetares sjukfrånvaro. Av informationen framgick bland annat det exakta datumet då medarbetarens arbetsoförmåga inträdde och att situationen skulle fortsätta på obestämd tid.

HmbBfDI konstaterade att företaget inte haft en giltig rättslig grund enligt artiklarna 6 och 9 GPDR för behandlingen av medarbetarens hälsouppgifter och att behandlingen därför var olaglig.

Mer information

Myndighet: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (HmbBfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 10 100 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Årsrapport 2021

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.