Tyskland: BfDI uttalar sig om tysk domstols beslut om att bötfälla 1&1

Den federala kommissionären för dataskydd och informationsfrihet, Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (“BfDI”), har tidigare beslutat om att bötfälla operatören 1&1 Telecom GmBH med 9,55 miljoner euro för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”), enligt vilket ett företag är skyldigt att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att systematiskt skydda en behandling av personuppgifter (läs mer om detta här).

Efter att 1&1:s överklagat BfDI:s beslut ansåg LG Bonn efter en prövning att böterna var motiverade men att beloppet var orimlig högt. Domstolen sänkte därför bötesbeloppet från 9,55 miljoner euro till 900 000 euro.

BfDI meddelar nu i ett pressmeddelande att LG Bonn bedömt att 1&1 är ansvarig för överträdelsen, och att domen visar att brott mot GDPR inte är utan konsekvenser. För BfDI är det aktuella avgörandet det första stora domstolsförfarandet sedan GDPR trädde i kraft, och beslutet visar att inget företag har råd att försumma dataskydd framöver.

Mer information

Myndighet: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 900 000 euro

Mottagare: 1&1 Telecom GmBH

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.