Tyskland: 200 000 euro i böter för leveranstjänst

Berlins tillsynsmyndighet för dataskydd, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, har i augusti utfärdat en sanktionsavgift på nästan 200 000 euro för en leveranstjänst (Delivery Hero) på grund av flera brott mot de registrerades fri- och rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är de högsta sanktionsavgifterna som hittills har dömts ut i Tyskland.

Sanktionsavgifterna avser flera separata brott mot regelverket som företaget har begått. Det handlar till exempel om att företaget ska ha nekat de registrerade sina rättigheter i samband med förfrågan om rätten till tillgång, rätten till radering och rätten till att motsätta sig behandling av personuppgifter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.