Tyskland: 200 000 euro i böter för leveranstjänst

Berlins tillsynsmyndighet för dataskydd, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, har i augusti utfärdat en sanktionsavgift på nästan 200 000 euro för en leveranstjänst (Delivery Hero) på grund av flera brott mot de registrerades fri- och rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är de högsta sanktionsavgifterna som hittills har dömts ut i Tyskland.

Sanktionsavgifterna avser flera separata brott mot regelverket som företaget har begått. Det handlar till exempel om att företaget ska ha nekat de registrerade sina rättigheter i samband med förfrågan om rätten till tillgång, rätten till radering och rätten till att motsätta sig behandling av personuppgifter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.