Tyskland: 200 000 euro i böter för leveranstjänst

Berlins tillsynsmyndighet för dataskydd, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, har i augusti utfärdat en sanktionsavgift på nästan 200 000 euro för en leveranstjänst (Delivery Hero) på grund av flera brott mot de registrerades fri- och rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är de högsta sanktionsavgifterna som hittills har dömts ut i Tyskland.

Sanktionsavgifterna avser flera separata brott mot regelverket som företaget har begått. Det handlar till exempel om att företaget ska ha nekat de registrerade sina rättigheter i samband med förfrågan om rätten till tillgång, rätten till radering och rätten till att motsätta sig behandling av personuppgifter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.