Tyskland: 200 000 euro i böter för leveranstjänst

Berlins tillsynsmyndighet för dataskydd har i augusti utfärdat en sanktionsavgift på nästan 200 000 euro för en leveranstjänst (Delivery Hero) på grund av flera brott mot de registrerades fri- och rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är de högsta sanktionsavgifterna som hittills har dömts ut i Tyskland.

Sanktionsavgifterna avser flera separata brott mot regelverket som företaget har begått. Det handlar till exempel om att företaget ska ha nekat de registrerade sina rättigheter i samband med förfrågan om rätten till tillgång, rätten till radering och rätten till att motsätta sig behandling av personuppgifter.

Mer information finns här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.