Tyskland: 9.55 miljoner euro i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till kunddata

Den federala kommissionären för dataskydd och informationsfrihet, Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (“BfDI”), har bötfällt operatören 1&1 Telecom GmBH med 9,55 miljoner euro för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att 1&1 inte implementerat tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig personal från åtkomst till kunddata avseende företagets telefontjänster. BfDI noterade särskilt att personer som ringde kundservice kunde få tillgång till en betydande mängd personlig information när de uppgav namn och födelsedatum för en av företagets kunder. Enligt BfDI stred 1&1 autentiseringsförfarande mot reglerna om krav på tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.