Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet avråder från molntjänstleverantörer i USA

Berlins tillsynsmyndighet Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (“BlnBDI”) uppmanar alla personuppgiftsansvariga etablerade i Berlin, och som lagrar personuppgifter i USA, att ta tillbaka personuppgifterna till Europa. BlnBDI påpekar särskilt att personuppgifter inte får överföras till USA förrän det rättsliga ramverket för tredjelandsöverföringar reformerats.

När det gäller EU:s standardavtalsklausuler (“SCC”) betonade BlnBDI att personuppgiftsansvariga etablerade i EU och mottagare i tredjeländer är skyldiga att innan överföringen påbörjas, kontrollera om det aktuella tredjelandet har åtkomst till personuppgifterna på ett sätt som går utöver vad som är tillåtet enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Om så är fallet kan SCC inte längre användas som rättslig grund för tredjelandsöverföringen.

Därutöver uppmanade BlnBDI alla personuppgiftsansvariga att följa EU-domstolens beslut. I praktiken menar BlnBDI att personuppgiftsansvariga som idag överför personuppgifter till USA, särskilt när det gäller molntjänstleverantörer, att istället använda tjänsteleverantörer etablerade i EU eller i ett annat land som har tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgiftsbehandlingen.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.