Sverige: Utredningstiden för IT-driftsutredningen förlängs tills slutet av året

Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift (dir. 2019:64). Regeringen har nu förlängt utredningstiden för IT-driftsutredningen. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 15 december 2021.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget ha redovisats först den 31 maj 2021, och sedan efter en förlängning den 15 oktober 2021.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Läs tilläggsdirektivet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.