Sverige: Utredningstiden för IT-driftsutredningen förlängs tills slutet av året

Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift (dir. 2019:64). Regeringen har nu förlängt utredningstiden för IT-driftsutredningen. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 15 december 2021.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget ha redovisats först den 31 maj 2021, och sedan efter en förlängning den 15 oktober 2021.

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande, Tilläggsdirektiv till it-driftsutredningen

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.