Search
Close this search box.

Sverige: Uppsalahem bötfälls med 300 000 kronor för olaglig kamerabevakning

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att bostadsbolaget Uppsalahem AB bötfällts med 300 000 kronor för överträdelse av artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”) genom att bolaget bedrivit olaglig kamerabevakning i ett flerbostadshus.

Av beslutet framgår att Datainspektionen tagit emot ett klagomål om kamerabevakning i ett flerbostadshus som hör till bostadsbolaget Uppsalahem. Klagomålet gjorde gällande att det i huset fanns en bevakningskamera riktad rakt mot den klagandes ytterdörr.

Datainspektionens granskning visar att bostadsbolaget har satt upp en bevakningskamera som filmar det våningsplan där klaganden bor. I kamerans upptagningsområde syns två lägenhetsdörrar tydligt i bild, varav den ena tillhör klaganden och den andra tillhör en boende i huset som varit utsatt för störningar och trakasserier.

Bostadsbolaget uppger att syftet med kameran är att komma tillrätta med de ordningsstörningar som har pågått i trapphuset under en längre tid.

Enligt Datainspektionen innebär det sätt som kameran varit monterad, på fastighetens första våningsplan, att alla boende i huset blivit föremål för bevakning på väg till och från sin bostad. Detta gäller särskilt för klaganden och boenden i lägenheten intill klaganden, eftersom deras lägenhetsdörrar så tydligt ingår i kamerans upptagningsområde. Även om bolaget haft ett betydande bevakningsintresse, så väger de boendes rätt att inte bli övervakade tyngre enligt Datainspektionen.

Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att det rört sig om olaglig kamerabevakning av privatpersoner i sin hemmiljö och att kamerabevakningen av boendes lägenhetsdörrar och delar av deras bostäder är särskilt integritetskänslig. Datainspektionen utfärdar därför en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot bostadsbolaget.

Bostadsbolaget har upphört med kamerabevakningen ifråga.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, 12 kap. jordbalken

Sanktionsavgift: 300 000 kronor

Mottagare: Uppsalahem AB

Beslutsnummer: DI-2020-4534

Beslutdatum: 2020-12-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.