Sverige: Uppgift om förvaltarskap enligt 11 kap. föräldrabalken är en känslig personuppgift

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande avseende frågan om en uppgift om förvaltarskap avslöjar information om den registrerades hälsa på ett sådant sätt att det är fråga om en känslig personuppgift?

IMY anser att en uppgift om att en person har förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken (FB) utgör en uppgift om hälsa enligt artikel 4.15 i dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt IMY är således en så kallad känslig personuppgift som omfattas av skyddet i artikel 9.1 GDPR. Ställningstagandet görs bland annat mot bakgrund av praxis från EU-domstolen.

Mer information

Källa: Rättsligt ställningstagande IMYRS 2022:3

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.