Sverige: Uppgift om förvaltarskap enligt 11 kap. föräldrabalken är en känslig personuppgift

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande avseende frågan om en uppgift om förvaltarskap avslöjar information om den registrerades hälsa på ett sådant sätt att det är fråga om en känslig personuppgift?

IMY anser att en uppgift om att en person har förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken (FB) utgör en uppgift om hälsa enligt artikel 4.15 i dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt IMY är således en så kallad känslig personuppgift som omfattas av skyddet i artikel 9.1 GDPR. Ställningstagandet görs bland annat mot bakgrund av praxis från EU-domstolen.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.