Search
Close this search box.

Sverige: Rebtel Networks får reprimand för att ha behandlat personuppgifter i strid med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har den 23 mars 2021 beslutat att Rebtel Networks AB har behandlat personuppgifter i strid med dels artikel 17 dataskyddsförordningen (“GDPR”) genom att ha dröjt för länge med att radera klagandens personuppgifter, dels artikel 12.3 GDPR genom att ha lämnat felaktig information till klaganden om att dennes uppgifter hade raderats.

IMY ger Rebtel Networks en reprimand enligt artikel 58.2 b GDPR för den konstaterade överträdelsen.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 17 GDPR, art. 56 GDPR, art. 58 GDPR, art 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Rebtel Networks AB

Beslutsnummer: DI-2020-10561

Beslutdatum: 2021-03-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.