Sverige: Räddningstjänsten Östra Skaraborg bötfälls med 350 000 kr för olaglig kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten granskat kamerabevakningen på ett antal brandstationer i Östra Skaraborg. IMY konstaterar att dygnetruntbevakning av personalen är alltför långtgående och bötfäller Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg med 350 000 kr.

IMY har tagit emot uppgifter om att flera brandstationer i Östra Skaraborg har bevakningskameror som filmar utrymmen där brandmännen byter om vid utryckning, och har därefter inlett en tillsyn av kamerabevakningen. Myndigheten är nu klar med sin granskning och konstaterar att kamerabevakningen på brandstationerna har pågått i realtid dygnet runt, trots att Räddningstjänsten Östra Skaraborg uppger att bevakningen endast behövs då det sker ett larm till den aktuella brandstationen.

Då kamerabevakningen har omfattat anställda, som befinner sig i beroendeförhållande till sin arbetsgivare, är en dygnetruntbevakning enligt IMY alltför långtgående, i synnerhet när den uppges inte vara nödvändig. Dessutom har brandmännen filmats utan någon avgränsning när de byter om vid larm.

IMY konstaterar i sitt beslut att Räddningstjänsten har tungt vägande skäl för sin kamerabevakning men att den bör begränsas så att den endast är aktiverad vid larm och att delar av platsen för ombyte maskeras så att endast nödvändig information fångas i bild.

Mot bakgrund till det inträffade utfärdar IMY en administrativ sanktionsavgift på 350 000 kronor mot Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Enligt IMY har kamerabevakningen nyligen upphört.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, 6 kap. 2 § dataskyddslagen, 3 §, 4 § och 7 § kamerabevakningslagen

Sanktionsavgift: 350 000 kronor

Mottagare: Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Beslutsnummer: DI-2018-22697

Beslutdatum: 2021-06-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.