Sverige: PTS avslutar tillsyn gällande fyra webbplatsinnehavares användning av cookies

Samtliga granskade webbplatsinnehavare har åtgärdat de identifierade bristerna kring cookies varför Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar tillsynen.

I oktober 2022 inledde PTS en granskning av hur fyra utvalda webbplatsinnehavare efterlever reglerna om cookies. PTS underrättade därefter webbplatsinnehavarna om misstanken att lagens krav inte uppfylldes.

PTS kan nu konstatera att samtliga webbplatsinnehavare har rättat sig i enlighet med den bedömning PTS har gjort i underrättelserna. Webbplatsinnehavarna har beskrivit för PTS vilka åtgärder som vidtagits och PTS har också besökt aktuella webbplatser för att kontrollera att åtgärderna genomförts.

PTS avslutar därför granskningen utan ytterligare åtgärd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.