Search
Close this search box.

Sverige: Östersunds kommun bötfälls med 300 000 kr för att inte ha bedömt konsekvenser innan Google Workspace infördes

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bötfäller barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun 300 000 kronor för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att 24 kommunala skolor i Östersund sedan hösten 2020 använt Google Workspace for Education, bland annat för att ge elever återkoppling på skoluppgifter. Närmare 6 000 elevers och 1 300 anställdas personuppgifter har behandlats i skolplattformen. 

Inför en sådan omfattande behandling av barns personuppgifter i skolverksamhet ska den som är personuppgiftsansvarig, i det här fallet barn- och utbildningsnämnden, göra en konsekvensbedömning för att identifiera risker och behov av skyddsåtgärder. IMY konstaterar i sitt beslut att kommunen infört skolplattformen utan att ha genomfört en konsekvensbedömning.

Att barn- och utbildningsnämnden inte utfört en konsekvensbedömning innan skolplattformen infördes gör att IMY bötfäller nämnden med 300 000 kronor mot för överträdelse av artikel 35 GDPR.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 35 GDPR,  art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 300 000 kronor

Mottagare: Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun

Beslutsnummer: DI-2023-1647

Beslutsdatum: 2023-11-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.