Sverige: Ny vägledning som ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

Datainspektionen meddelar att de tillsammans med Barnombudsmannen och Statens medieråd tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier spel och andra digitala miljöer. De tre myndigheterna har på olika sätt ansvar för att skydda barn och unga och stärka deras rättigheter. Syftet med vägledningen är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (utifrån dataskyddsförordningen) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Ta del av myndigheternas vägledning här.

Vill du lära dig mer om GDPR och individers rättigheter kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.