Sverige: Ny vägledning som ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

Datainspektionen meddelar att de tillsammans med Barnombudsmannen och Statens medieråd tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier spel och andra digitala miljöer. De tre myndigheterna har på olika sätt ansvar för att skydda barn och unga och stärka deras rättigheter. Syftet med vägledningen är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (utifrån dataskyddsförordningen) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Mer information

Källa: Myndigheternas vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.