Sverige: Ny vägledning som ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

Datainspektionen meddelar att de tillsammans med Barnombudsmannen och Statens medieråd tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier spel och andra digitala miljöer. De tre myndigheterna har på olika sätt ansvar för att skydda barn och unga och stärka deras rättigheter. Syftet med vägledningen är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (utifrån dataskyddsförordningen) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Mer information

Källa: Myndigheternas vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.