Sverige: Ny vägledning som ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

Datainspektionen meddelar att de tillsammans med Barnombudsmannen och Statens medieråd tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier spel och andra digitala miljöer. De tre myndigheterna har på olika sätt ansvar för att skydda barn och unga och stärka deras rättigheter. Syftet med vägledningen är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (utifrån dataskyddsförordningen) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Mer information

Källa: Myndigheternas vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.